Zorgsector moet aan de slag met opvolgers DigiD

Het DigiD voldoet niet meer aan de eisen die de overheid aan digitale communicatie anno 2017 stelt. Probleem: een opvolger voor grootschalige inzet is nog niet beschikbaar.

Het bericht Zorgsector moet aan de slag met opvolgers DigiD verscheen eerst op SmartHealth.

SmartHealth

Umc-onderzoek moet beter aansluiten bij praktijk van zorg en preventie

Onderzoek dat wordt gedaan in Universitaire Medische Centra (umc’s) kan meer bijdragen aan kwaliteit en betaalbaarheid van zorg en preventie. Dat vraagt om structurele samenwerking met andere zorgverleners, patiënten en gemeenten, zodat de vragen worden onderzocht die er in de praktijk toe doen.
ZonMw: Nieuws

Nederland zorgland moet in actie modus komen

actie-in-de-zorg

Wij interviewden Martijn Bakkers, Commercieel Directeur van Meddex en spreker op Mobile Healthcare, over de actuele ontwikkelingen op het gebied van mobile healthcare. Ook vertelt Martijn ons meer over uitwisseling van patiënten data en opschaling in de zorg.

Bekijk het interview

Transcript van het interview

Als je kijkt wat de actuele ontwikkelingen zijn op het gebied van mobile healthcare, is dat er echt wel. Wat ik afgelopen jaar in de voordracht op het Mobile Healthcare event ook heb aangegeven, is dat er echt wel een ware tsunami van mobiele applicaties over de patiënten heen gestrooid worden. Er zijn zo’n 95.000 mobiele apps in de zorg, waar patiënten dan en zorgverleners iets mee moeten. Wat we zien gebeuren dit jaar, is dat daar wel een soort van shake-out plaats vindt met echt daadwerkelijk nuttig gebruikte apps en, met name, natuurlijk ook aan de zorgverleners kant, daar is natuurlijk heel veel gesproken over: hoe ga je nou om met what’s-app, messenger applicaties en andere mobiele dienstverleningen. De uitwisseling van de medische data in die apps, dat blijft nog steeds een ontwikkeling waar veel in moet gebeuren.

Goede uitwisseling

uitwisselen-gegevens-gezondheidszorgWij als Meddex zijn ontzettend voorstander van echt interoperabiliteit van medische data. Dat het niet uitmaakt, waar is de patiënt, waar wordt die behandeld. Dat die patiënt kan kiezen, samen met zijn arts, waar zijn beste behandeling is, en waar dan ook zijn medische data, op die plek beschikbaar is. En zo willen wij ook zorgen dat die data, zeg maar, ook mobiel is, om te zorgen, dat die altijd op het juiste moment, op de juiste plaats, met veiligheid beschikbaar is voor arts en patiënt.

Opschalen mobile healthcare

Ik denk wat er op de korte termijn zou moeten gebeuren, is dat we, als Nederland zorgland, in actie modus zouden moeten komen. Een goed voorbeeld daar van is het initiatief, wat dit jaar is gelanceerd, is het Met Mij initiatief, waarbij zowel branche-organisaties, overheid, betrokkenen uit de zorg, zorgaanbieders en ook patiënten vertegenwoordigd zijn, om te komen met elkaar tot een goed afsprakenstelsel, op basis waarvan elke leverancier en zorgaanbieder kan zorgen, dat de patiënt goed geïnformeerd wordt, over datgene wat er over zijn medische data beschikbaar is in het land.

Toekomst mobile healthcare

Wij geloven er in dat mobile healthcare zal opdrogen in normale healthcare, en dat betekent, zeg maar, dat alles, wat we eigenlijk als burger al in ons dagelijks leven doen op mobile devices, dat dat ook veel meer in de zorg zal gebeuren, en dat zorgt ervoor dat de kwaliteit van de zorg beter is en dat er meer efficiency in de zorg zal zijn, waarmee uiteindelijk de patiënt en de arts beter geholpen is.

Mobile Healthcare event

Wij vinden het Mobile Healthcare event een hartstikke goed initiatief, met name omdat er sterke inhoud gekoppeld wordt aan de juiste bezoekers. De bezoekers, omdat deelnemers die deelnemen aan het Mobile Healtcare event, ook de juiste mensen zijn, die invloed hebben om de zorg te veranderen, om die weer efficiënter en betere kwaliteit te maken, en wij zijn ook met name benieuwd wat de resultaten ook zullen zijn die Nictiz en NIVEL dit jaar weer gaan presenteren, met name de e-Health Monitor, om daadwerkelijk te kunnen zien, zijn wij nu als sector ook in staat om daadwerkelijk de verandering te maken, die we hier jaarlijks op dit event presenteren.

banner mobile healthcare blog

Mobile Healthcare

Mobile Healthcare is hét ontmoetingspunt voor meer dan 650 spelers uit de mhealth value chain. Tijdens dit event vertelt spreker Martijn Bakkers u meer over betere uitwisseling van medische data. Hij geeft u 5 praktische tips en bespreekt zijn ervaringen van de samenwerking met een zorgverlener om betere uitwisseling van medische data te realiseren. Mis het niet!

Bekijk het volledige programma

The post Nederland zorgland moet in actie modus komen appeared first on Mobile Healthcare Congres & iZone.

Mobile Healthcare Congres & iZone

Innovatie in zorg moet ongelijke waarden verenigen

Innovaties in de zorg zijn niet per definitie goed. Veel oplossingen creëren weer nieuwe problemen. Het elektronisch patiëntendossier verbeterde de uitwisseling van informatie, maar de privacy van patiënten liep gevaar. ‘Responsible innovation’ is in staat om juist uiteenlopende waarden te verenigen in zijn ontwerp. Zoals de Deltawerken de veiligheid verhogen en tegelijkertijd de Zeeuwse eilanden beter verbinden zonder het milieu schade toe te brengen. Aldus prof. dr. Jeroen van den Hoven (Ethics and Technology, TU Delft) op de bijeenkomst “10 jaar stelselwijziging en innovatie in de zorg” op 7 juni jl. Deze bijeenkomst organiseerde de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) in samenwerking met Bruggink Communicatie Support, in aanloop naar de RVS-conferentie ‘De zorg van morgen: een waardevolle zorg’ op 10 oktober aanstaande.

Loek Winter, zorgondernemer en lid van de RVS, schetste de ontwikkeling van de ‘medical mall’: een ‘shop-in-shop’ model voor de ziekenhuiszorg als vervanger van het huidige ‘one-size-fits-all’ model van algemene ziekenhuizen. Deze ontwikkeling loopt echter aan tegen de echelonnering en verkokering in het zorgstelsel. Een innovatie die de laatste jaren terrein wint is de ‘serious game’ als opleidingsinstrument voor jonge intensivisten. Stephanie Klein Nagelvoort, intensivist en afdelingshoofd van de spoedeisende hulp van het ErasmusMC, stond aan de basis van deze ‘flight simulator voor de SEH’. Een concreet businessplan en een ondernemende blik zijn cruciaal voor een succesvolle implementatie, zo gaf zij de zaal mee.

Miriam Vollenbroek, hoogleraar technology supported cognitive training aan de Universiteit Twente, ging in op de kansen en uitdagingen van telemedicine in de revalidatie. “Een innovatie is niet slechts een ‘ding’, maar moeten we echt zien als een dienst”. Van belang is dat patiënten het nut ervan inzien en dat professionals zich anders gaan gedragen, namelijk door hun patiënten te coachen in plaats van hen te verzorgen. Ook zijn nieuwe vormen van evaluatie nodig in plaats van de traditionele RCT om de snelle technologische ontwikkelingen bij te kunnen houden.

RVS – Actueel

“Je moet regisseur worden van je eigen zorg”

camera

Wij interviewden Desiree Hobbelen, Locatiemanager en projectleider bij Cliëntportaal, BrabantZorg over innovaties op het gebied van mhealth. Desiree vertelt ons meer over cliëntportalen en de inzicht in patiëntgegevens.

Bekijk het interview

Transcript van het interview

Wat doet u op het gebied van Mobile Healthcare?

Wij doen, binnen Brabant zorgen wij dat het cliëntportaal ontwikkelt wordt samen met PinkRoccade en het cliëntportaal is een digitale toegang tot het dossier van onze klanten bij Brabant zorg.

En werkt dat goed? Is dat een vooruitgang?

Het werkt harstikke goed, ja, onze gebruikers, cliënten en mantelzorgers zijn razend enthousiast dat zij dus via de digitale snelweg, dus op een gemakkelijkere manier toegang hebben tot het dossier.

En gaat het altijd goed of zijn er ook gevaren bij?

Tot op nu gaat het nog steeds wel erg goed, ja, eigenlijk zijn de reacties, nou ja, zo enthousiast dat ze meer willen. Dus, wij hebben nu nog maar een klein stukje binnen het portaal open met een paar functies maar de roep van de gebruikers om “wij willen eigenlijk het hele dossier zien”, dus ook toegang tot artsen, medische gegevens, is groot en dat is voor ons wel een uitdaging om dat ook te gaan realiseren.

Maar gaat het wel, realiseren?

Ik zou het heel graag willen, ja.

Wat verwacht u dat de toekomst is van heel Mobile Healthcare?

Nou, ik, als ik voor mezelf spreek, ik denk wanneer je patiënt of cliënt of wat je dan ook bent, in ieder geval afhankelijk bent van zorg in de breedste zin, dat je eigenlijk je eigen regisseur moet worden van je eigen zorg en dat het dus ook heel gemakkelijk moet worden om de gegevens die een arts of wie dan ook aanlevert, dat het van jou wordt en niet dat het een gesloten systeem is of dat je afhankelijk bent om ja, dingen toch te lezen. Dus, dat verwacht ik eigenlijk in de toekomst.

En wat zou u dan uw collega’s in de zorg willen adviseren over Mobile Health?

Sta er vooral heel erg voor open en denk heel open minded en heel creatief en zet vooral al die gebruikers op de eerste plek want dat zijn de mensen waar het om gaat, die hebben echt de vraag, dat ervaren wij ook, “kunnen wij alles zien? Mogen wij alles zien?” Deel het met ons want het zijn tenslotte ook hun gegevens. Wij hebben het over hun en wij schrijven dingen op over mensen, dus hoe mooi is het als die mens dat gewoon zelf zou kunnen regisseren. Maar gebruik die mensen waar het om gaat, zet die op de eerste plek om samen ook aan de slag te gaan.

69073-banner-1920x500v2

Mobile Healthcare Event

Mobile Healthcare is hét ontmoetingspunt voor meer dan 650 spelers uit de mhealth value chain. Het Mobile Healthcare event biedt u een overzicht van best-practices van eHealth implementaties, visies en strategieën en het brengt de belangrijkste spelers uit de mHealth value chain bij elkaar. Mis het niet!

Inschrijven

The post “Je moet regisseur worden van je eigen zorg” appeared first on Mobile Healthcare Congres & iZone.

Mobile Healthcare Congres & iZone