Big farma investeert steeds meer in digitale zorg

Marktonderzoeker CB Insights publiceerde onlangs een overzicht van de digitale health investeringen door big farma bedrijven. Het tempo van die investeringen loopt snel op. De wereldwijde venture capital tak van Merck deed bijvoorbeeld al vierentwintig investeringen in digital health startups (of ondernemingen die al langer bezig zijn).

Het bericht Big farma investeert steeds meer in digitale zorg verscheen eerst op SmartHealth.

SmartHealth

Waarom starten met VBHC nauwelijks meer een keuze is

Waarom starten met VBHC nauwelijks meer een keuze is
DigitaleZorg.nl

Miljoenenprogramma VIPP uit de startblokken: meer regie voor patiënt

Een groot deel van alle Nederlandse algemene ziekenhuizen zal in 2017 starten met projecten die ervoor moeten zorgen dat hun patiënten uiterlijk over anderhalf jaar hun gegevens minimaal als PDF-document kunnen downloaden naar hun eigen computer of app.

Het bericht Miljoenenprogramma VIPP uit de startblokken: meer regie voor patiënt verscheen eerst op SmartHealth.

SmartHealth

Patiënten in de regio Nijmegen krijgen meer regie op hun behandelproces

Patiënten in de regio Nijmegen kunnen binnenkort via hun persoonlijke gezondheidsomgeving (MijnZorgnet) de belangrijkste gegevens uit hun huisartsendossier inzien. Deze derde kickstartomgeving van MedMij geeft patiënten meer grip op hun eigen gezondheidsgegevens. Op 1 april 2017 gaat de proef van start.

De belangrijkste doelstelling van dit project is om patiënten meer te betrekken bij besluitvorming over gezondheid, diagnostiek en behandelingen. De patiënt krijgt hierdoor meer regie op het behandelproces en kan zo mogelijk een deel van controles en behandelingen zelf uitvoeren. 

‘Patiënten kunnen straks in MijnZorgnet zelf de professionele informatie lezen over hun diagnose, onderzoek, voorgeschreven medicijnen en bijvoorbeeld ook allergie-informatie’, legt Tijn Kool uit. Vanuit Radboudumc en MijnZorgnet is hij nauw betrokken bij deze proef. ‘Na authenticatie via de huisarts kunnen patiënten direct via MijnZorgnet deze gegevens inzien. Je kunt ook zelf gezondheidsgegevens in MijnZorgnet opslaan en toestemming aan anderen (partner, andere zorgverleners) geven om gegevens in te zien. De patiënt is in zijn persoonlijke gezondheidsomgeving zelf de regisseur.’ 

​Standaarden

De eerste fase van de proef gebruikt de bestaande informatiestandaard voor huisartswaarneemgegevens. Deze is nog niet gebaseerd op zorginformatiebouwstenen. MijnZorgnet zal de gegevens echter wel zoveel mogelijk presenteren conform zorginformatiebouwstenen. Nictiz maakt een mapping tussen de MedMij-standaarden (zorginformatiebouwstenen die horen bij het MedMij-afsprakenstelsel) en de informatiestandaard voor huisartswaarneemgegevens. De volgende fase werkt toe naar het voldoen aan het uitwisselen van huisartswaarneemgegevens conform de MedMij-standaarden.

​Meer informatie

Heeft u vragen over MedMij? Neem dan contact op met Thom Meens . Heeft u vragen over de MedMij-standaarden? Neem dan contact op met Irene van Duijvendijk.

Nictiz

Mobile healthcare is niet meer mobile

marc-seelen-800x300

Een nieuw onderdeel van het Mobile Healthcare congres 2016 was het congres Data Driven Healthcare. De dagvoorzitter van het congres Data Driven Healthcae was dit jaar Marc Seelen, Nefroloog en CMIO bij het UMCG. Tijdens het congres interviewde wij Marc en vroegen hem onder andere naar de meest actuele ontwikkelingen binnen de mobile healthcare, de uitdagingen voor het UMCG voor het opschalen van mobile health en zijn toekomstvisie.

 

Bekijk het interview

Transcript van het interview

Wat ziet u als de meest actuele ontwikkelingen binnen de mobile healthcare?

Nou, mobile is niet meer mobile. We dragen alles straks bij ons. Eigenlijk is het stationair geworden. Maar we hebben wel alles tot onze beschikking. We hoeven niet meer ergens naartoe te gaan om informatie op te vragen, we zijn als het ware onze eigen informatiezuil. We staan in contact met de wereld. We staan in contact met de patiënten, waar we ook zijn, waar we ook staan.

 

Ziet u dat de mobile health opgeschaald moet worden en hoe doet u dat?

Ja, het moet natuurlijk wel. Er zit een grote uitdaging in. Er zit een technische wereld achter en er zit een gezondheidswereld achter. En de gezondheidswereld loopt toch wat achter, heeft een andere dynamiek dan de technische wereld. Dus opschalen moet zeker gebeuren – het moet voor iedereen toegankelijk worden – maar we moeten niet de zorgprofessionals vergeten. Die moeten meegaan in het proces. En daar ligt denk ik de allergrootste uitdaging. We kunnen heel hard vooruit lopen, we kunnen enorm opschalen, maar als we de zorgverleners zelf niet meenemen, dan lopen we zover voor de troepen uit dat ze het niet meer zullen herkennen.

 

Wat doet uw organisatie daaraan, om dat te faciliteren.

Ik denk dat voor mijn organisatie, het UMCG, maar voor heel veel ziekenhuizen geldt dat we eigenlijk pas bezig zijn met het implementeren van het elektronisch patiëntendossier, EMR’s. Dus we staan pas echt aan het begin . Het klinkt allemaal mooi, wat mogelijk is. En dat is het ook. De toekomst gaat heel veel beloven. Maar we moeten denk ik even met de voeten op de grond staan. We moeten eerst digitaliseren, over van papier naar digitaal. Daar ligt op dit moment de allergrootste uitdaging. Wij zijn ook nu bezig met de implementatie van het Epic-systeem. Dat is een enorme uitdaging. En ook daar ligt weer de grootste uitdaging in “neem de professionals mee daarin”. Dus ja, er is heel veel mogelijk, maar op dit moment even naar de realiteit en proberen onze elektronische patiëntendossiers op orde te krijgen.

 

Maar u denkt natuurlijk wel na over de toekomst. Wat hoopt u of wat ziet u?

De toekomst wordt denk ik dat we alles overal beschikbaar krijgen, wat we nodig hebben om de beste zorg te verlenen voor de patiënt, zoals die gezien wordt op dat moment. Daar ligt denk ik een hele grote uitdaging. De patiënt willen we in de regie zetten, dat zeggen we allemaal. Dat is prachtig, maar de patiënt moet wel begrijpen waar hij regie over heeft. Er zit denk ik een hele grote uitdaging in het vertalen van de kennis die de zorgprofessionals hebben in bruikbare informatie voor een patiënt. Ik denk dat daar enorm veel ontwikkeling zou moeten zijn. En misschien moeten we dat met artificial intelligence doen, maar dat de informatie die we gaan gebruiken om de gezondheidszorg beter te maken begrijpelijk wordt voor degenen die de regie gaat krijgen.

 

Wat verwacht u van het congres vandaag? Wat ziet u? Wat is het nut hiervan.

Dit is natuurlijk een geweldige smeltkroes van heel veel mensen met heel veel ideeën vanuit verschillende facetten van de zorg. Dat gaat van industrie tot zorgverlener tot bestuurders. Deze mensen moeten het gaan doen. Deze mensen moeten gaan zien waar de cruciale punten liggen om de technologische ontwikkelingen zinvol te maken voor de praktijk, zoals die heden ten dage is. De ziekenhuizen voorbereiden op de tsunami van data die op ons afkomt. Wat gaan we daarmee doen? Hoe gaan we die gebruiken? Dus aan de ene kant het bijblijven bij de ontwikkelingen, daar zijn mensen voor. En aan de andere kant de realiteit van alle dag, die mensen zijn er ook. En die moeten elkaar vinden. Dus het is eigenlijk op een hele oude manier data-uitwisseling, namelijk met elkaar praten.

Mobile Healthcare 2017

Volgend jaar wordt Mobile Healthcare georganiseerd op 23 november 2017! Wilt u Mobile Healthcare 2017 niet missen en als eerste op de hoogte zijn van programma updates? Laat dan uw gegevens achter!

The post Mobile healthcare is niet meer mobile appeared first on Mobile Healthcare Congres & iZone.

Mobile Healthcare Congres & iZone

Ga je daadwerkelijk meer bewegen door een activity tracker?

Een actueel probleem bij het testen van nieuwe consumententechnologie: de onderzochte technologie is vaak al verouderd voordat de studie überhaupt is gepubliceerd.

The post Ga je daadwerkelijk meer bewegen door een activity tracker? appeared first on SmartHealth.

SmartHealth

Steeds meer ziekenhuizen geven patiënten online toegang tot hun gegevens

​​Vandaag publiceert Nictiz de resultaten van een onderzoek naar het gebruik van patiëntportalen door ziekenhuizen in Nederland. Een portaal is een gedeelte van de website van een ziekenhuis, waarop patiënten na inloggen toegang krijgen tot hun (medische) gegevens, en waarin zij andere zaken kunnen regelen zoals online een afspraak maken. In 2016 geeft een kwart van alle ziekenhuizen haar patiënten digitaal toegang tot gegevens via een portaal. Enkele jaren geleden waren er nog nauwelijks portalen.

Betere informatie leidt tot betere gezondheid

Voor patiënten is een portaal erg belangrijk, omdat ze daarmee meer grip op hun gezondheid krijgen: je kunt bijvoorbeeld je afspraak met je arts beter voorbereiden, na je afspraak nog eens rustig nalezen wat je arts ook alweer gezegd heeft, eerder je laboratoriumuitslagen lezen en online vragen stellen.  Nictiz heeft op basis van 18 criteria de mogelijkheden van patiëntportalen onderzocht.

Inhaalslag

Ziekenhuizen zijn met een inhaalslag bezig, want enkele jaren geleden waren er nauwelijks nog portalen. In 2016 hebben 22 van de 82 ziekenhuizen een patiëntportaal. Dit is iets meer dan een kwart. Van de 22 patiëntportalen is het bij 17 mogelijk een online afspraak te maken, bij 14 om medische gegevens in te zien, bij 6 het zorg/behandelplan in te zien en bij 3 zelfmetingen toe te voegen. 

Grote verschillen

Het valt op dat de mogelijkheden die een portaal biedt zeer verschillend zijn: van alleen inzage in enkele administratieve gegevens tot de mogelijkheid om online vragen te stellen aan je arts. Patiënten kunnen (medische) gegevens vaak inzien, maar aanvullen en wijzigen minder. Voor patiënten zijn patiëntportalen nu vooral ‘kijkdozen’.  Academisch ziekenhuizen bieden de meest uitgebreide mogelijkheden aan. Ook regionaal zijn er flinke verschillen. Zo heeft geen enkel ziekenhuis in Groningen, Zeeland en Limburg een portaal.

Toegankelijkheid

Vaak weten patiënten niet dat er een portaal bestaat. Daarom is de toegankelijkheid belangrijk: kun je het gemakkelijk vinden en is er een duidelijke gebruiksaanwijzing. Opvallend genoeg hebben juist de algemene ziekenhuizen dit vaak beter geregeld dan de academische ziekenhuizen.

Meer informatie

Voor meer informatie over dit onderzoek kunt u  contact opnemen met Johan Krijgsman, manager Monitoring en Trendition, krijgsman@nictiz.nl​​​​, 0643783152.
In deze infographic vindt u meer informatie over de conclusies van ons onderzoek. 

Nictiz

De zorgconsument gaat steeds meer meten

zorg-meten-mobile-healthcare

In aanloop naar het Mobile Healthcare congres interviewden wij Marc Sterenberg, commercieel directeur van NEXUS Nederland. Marc vertelt ons meer over de zorgconsument die meer zelf gaat meten en opschaling van zorg. Daarnaast geeft hij zijn visie op de toekomst van de gezondheidszorg en legt uit waarom je het Mobile Healthcare event niet mag missen.

Bekijk het interview


Transcript van het interview

Ik denk, dat de belangrijkste ontwikkeling die we zien in mobile healthcare, is dat de zorgconsument steeds meer gaat meten. We hebben ontzettend veel applicaties, devices, kleine, stukken techniek, die je bij je draagt, die je stappen tellen, maar die ook je hartslag kunnen meten. Op die manier is de patiënt steeds meer een actieve participant in dat hele zorgproces, niet alleen wanneer hij ziek wordt, maar ook bij het sporten om gezond te blijven. Op die manier zien we, dat er een enorme toename is van toepassingen in de zorg.

Opschalen mobile health

Wat nodig is om verder op te schalen – technisch denk ik, dat we klaar zijn, althans niet alleen wij, maar dat de markt klaar is om dat het gebied van connectiviteit. Er zijn snelle verbindingen mogelijk; 4G hebben we inmiddels breed uitgerold, binnenkort komt 5G. Ik denk dat de eerste toepassingen in 2017 zullen komen. De beloftes zijn groot. Het zal honderd keer sneller zijn dan het traditionele mobiele verkeer en dat betekent ook, dat je nieuwe toepassingen kunt gaan uitrollen. Nou, daar zit natuurlijk de kern: het gaat om die toepassing, het gaat om zinvolle toepassingen voor zowel cliënten, patiënten, zorgconsumenten als degenen die zorg moeten verlenen. Hoe breng je nou goede functionaliteit naar de doelgroep en hoe verbind je die twee doelgroepen aan elkaar?

Toekomst mobile healthcare

toekomst-mobile-healthcareDe toekomstvisie op healthcare is dat in feite, als je nou kijkt naar wat wij ontwikkelen: we hebben eigenlijk vier belangrijke speerpunten bij de ontwikkeling van ons product. De eerste is, dat we de zorgverlener direct in het proces willen brengen, het moet procesgestuurd zijn. Het tweede is, dat we eigenlijk alleen die informatie willen tonen die relevant is op dat moment. Dus zorg nou dat je snapt wat er op dat moment nodig is en dat je de juiste informatie aanbiedt. Die informatie – en dat is de derde stap in de strategie – moet ook integreerbaar zijn met applicaties van buiten, van buiten de wereld, derde partijen. En het laatste – en dat is misschien toch in dit kader één van de belangrijkste – is dat we alle functionaliteit ook mobiel willen kunnen aanleveren. Er is dus straks geen onderscheid meer tussen mobiele toepassingen of een traditioneel EPD. Wij zeggen: alle functionaliteit moet, of het nou, zeg maar, lokaal, of mobiel, alle functionaliteit moet op dezelfde manier beschikbaar zijn.

Mobile Healthcare event

Het Mobile Healthcare Event is in Nederland één van de belangrijkste event op dit gebied. Op dit event zie je eigenlijk, wat de laatste stand van de techniek is. De aanbieders geven aan, welke applicaties ze hebben, ze vertellen over hun oplossingen. Ik denk ook, dat dat belangrijk is, als we het willen hebben over de verdere opschaling van deze technologie, want het gaat vaak om onbekend is onbemind. Hier zie je, wat er kan en dit is een belangrijke stimulans voor het verder uitrollen van mobiele toepassingen in de zorg.

banner mobile healthcare blog

Mobile Healthcare

Mobile Healthcare is hét ontmoetingspunt voor meer dan 650 spelers uit de mhealth value chain. Op het congres vertelt NEXUS meer over hun nieuwste DOEN-app. Mis het niet!

Aanmelden

The post De zorgconsument gaat steeds meer meten appeared first on Mobile Healthcare Congres & iZone.

Mobile Healthcare Congres & iZone

MedMij geeft je meer grip op je gezondheidsgegevens

MedMij. Dat is de naam voor een set van eisen, standaarden en afspraken voor digitale persoonlijke gezondheidsomgevingen. Het programma Meer Regie over Gezondheid maakte de naam vandaag bekend tijdens de eHealthweek in Amsterdam. MedMij moet nog groeien. Veel afspraken worden later dit jaar gemaakt. De mensen van het programma werken daarvoor nauw samen met patiënten, zorgaanbieders, ontwikkelaars, ICT leveranciers, zorgverzekeraars en overheden. 

Steeds meer mensen willen over hun gezondheidsgegevens kunnen beschikken. Dat kan door die gegevens onder te brengen in een digitale persoonlijke gezondheidsomgeving. Gegevens uit medische dossiers bij behandelaars maar ook allerlei zaken die ze zelf meten, bijvoorbeeld met apps op hun smartphone. Dat draagt bij aan inzicht in en regie over hun gezondheid.

Iedereen toegang tot zijn eigen digitale gezondheidsgegevens

De samenwerkende partijen leveren geen persoonlijke gezondheidsomgeving(en) op, maar brengen met MedMij in kaart waaraan zo’n omgeving moet voldoen. ‘We stellen basiseisen en technische standaarden op, zodat iedereen toegang kan krijgen tot een veilig, gebruiksvriendelijk en digitaal overzicht. Nu kun je in veel gevallen nog niet je eigen medicatieoverzicht downloaden, of je meest recente labwaarden, en dat zijn zaken waar wij naartoe willen werken,’ aldus Lies van Gennip, directeur bij het expertisecentrum voor standaardisatie en eHealth Nictiz.   

Informatie integreren met diensten

Onderdeel van MedMij is een ‘afsprakenstelsel’, waaronder financieringsvoorstellen en juridische aandachtspunten, op basis waarvan leveranciers en zorgverleners een persoonlijke gezondheidsomgeving en aanvullende diensten kunnen (laten) ontwikkelen. Dianda Veldman is directeur-bestuurder van de Patiëntenfederatie en voorzitter van het programma: “Het gaat niet alleen om beschikbaar stellen en kunnen delen van gezondheidsgegevens, maar ook om de integratiemogelijkheden ervan met digitale gezondheidsdiensten. Het programma kijkt naar ervaringen van patiënten in binnen- en buitenland en maakt zichtbaar welke functies de patiënten ondersteunen in het bereiken van hun gezondheidsdoelen. ‘Stel dat je na een periode van ziekte aan je herstel wilt werken. Dan kun je hiervoor doelen formuleren op je persoonlijke gezondheidsomgeving en gebruik maken van functies als een beweegapp en een slaapapp om deze te bereiken. Patiënten krijgen hulp van beweegopdrachten om zelf te werken aan herstel. En ze krijgen inzicht in de relatie tussen bewegen, slapen en het effect hiervan op de gezondheid.’

Meedoen

De initiatiefnemers roepen de partijen in de gezondheidszorg en ICT-leveranciers op om mee te doen aan de ontwikkeling van MedMij. Ze kunnen participeren in expertgroepen of als een van de eersten een deel van MedMij implementeren. Iedereen is uitgenodigd zich aan te sluiten bij het programma en dit op eigen wijze in te vullen. Het gezamenlijke initiatief tot de ontwikkeling van MedMij sloot volledig aan bij het programma van de eHealthweek met als thema’s Empowering People, Trust & Standards and Social Innovation & Transition. Kijk voor meer informatie op www.medmij.nl.

 

 

 

Nictiz