Big farma investeert steeds meer in digitale zorg

Marktonderzoeker CB Insights publiceerde onlangs een overzicht van de digitale health investeringen door big farma bedrijven. Het tempo van die investeringen loopt snel op. De wereldwijde venture capital tak van Merck deed bijvoorbeeld al vierentwintig investeringen in digital health startups (of ondernemingen die al langer bezig zijn).

Het bericht Big farma investeert steeds meer in digitale zorg verscheen eerst op SmartHealth.

SmartHealth

Meerdere digitale zorginfrastructuren bieden duurzame oplossing voor de zorg

​Goede ICT-voorzieningen, waaronder zorginfrastructuren, zijn noodzakelijk voor goede zorgverlening. Het Informatieberaad heeft Nictiz gevraagd onderzoek te doen naar welke zorginfrastructuren er in Nederland in gebruik zijn en waarvoor en hoe eventuele knelpunten aangepakt kunnen worden. Om de ambities van het Informatieberaad te realiseren beveelt Nictiz landelijke afspraken op het gebied van informatie-uitwisseling en specifiek op het gebied van standaardisatie, kennis en afstemming en beveiliging te formuleren aan. Demissionair staatssecretaris van Rijn heeft inmiddels het rapport aan de Tweede Kamer aangeboden.

Zorginfrastructuur

Een zorginfrastructuur is een verzameling technische en organisatorische voorzieningen en afspraken die de veilige en betrouwbare uitwisseling van gegevens tussen zorgverleners, patiënten en derden betrokken bij de zorg mogelijk maakt. Elementen als identificatie en authenticatie, autorisatie en het omgaan met patiënttoestemming zijn hierin van belang. Voorbeelden van infrastructuren zijn het Landelijk Schakelpunt (LSP), berichtendiensten, Vecozo en regionale omgevingen op basis van XDS.

Uit het onderzoek blijkt dat er landelijke en regionale infrastructuren, infrastructuren voor specifieke vormen van samenwerking en infrastructuren ontstaan vanuit één specifieke toepassing worden gebruikt. Tussen deze infrastructuren is sprake van beperkte overlap, concurrentie en onderlinge afstemming.

Knelpunten

Veldpartijen geven aan dat de belangrijkste knelpunten in de informatie-uitwisseling niet liggen op het gebied van infrastructuur of het feit dat er meerdere infrastructuren bestaan. Veldpartijen zien gebrek aan een gedeelde visie op informatie-uitwisseling in de zorg en gebrek aan regie en sturing als voornaamste knelpunten. Ook bestaat er een grote behoefte aan landelijke, generieke en leveranciersonafhankelijke oplossingen voor bijvoorbeeld het omgaan met patiënttoestemming en een zorgaanbieders-adresboek.

Informatieberaad voert regie op ‘basisinfrastructuur’

In de vergadering van 20 maart jongsleden heeft het Informatieberaad het onderzoeksrapport van Nictiz in ontvangst genomen. De aanbevelingen worden opgepakt in de verdere uitwerking van de manier waarop de regie op de ‘basisinfrastructuur’ wordt ingevuld.

Meer informatie

Voor meer informatie over het onderzoek kunt u contact opnemen met Jaco van Duivenboden via duivenboden@nictiz.nl of twitter@ictzorgen.

Nictiz

Digitale ondersteuning na ontslag uit ziekenhuis

Wanneer patiënten ontslagen worden krijgen ze een ontslagbrief mee, die vaak – maar niet altijd – ook naar huisarts wordt gestuurd. GoClinic maakt die papieren ontslagbrief toegankelijk via een app.

Het bericht Digitale ondersteuning na ontslag uit ziekenhuis verscheen eerst op SmartHealth.

SmartHealth

Whitepaper eHealth: Digitale vaardigheden zijn onmisbaar voor zorgprofessionals

digitalisering zorg

eHealth wordt steeds belangrijker in de zorg. Het vraagt om digitale vaardigheden van zorgprofessionals. Ze moeten niet alleen slim en veilig kunnen omgaan met verschillende digitale toepassingen, maar ook daarover met anderen kunnen communiceren.

Maar: veel zorgprofessionals maken zich zorgen over hun digitale kennis en vaardigheden. Zij ervaren ook een gebrek aan technische ondersteuning. Managers in de zorg vinden vaak dat hun medewerkers onvoldoende ICT-competenties bezitten, terwijl ongeveer de helft van de verpleegkundigen en verzorgenden juist meer betrokken wil worden bij vernieuwingen met eHealth. Een eHealth-toepassing zal niet slagen als hij ‘over de muur wordt gegooid’ (eHealth-monitor, 2014).

Deze whitepaper ‘eHealth: digitale vaardigheden zijn voor zorgprofessionals onmisbaar’ (januari 2017, door Nictiz) geeft inzicht in de noodzaak van digitale vaardigheden voor zorgprofessionals en welke vaardigheden precies worden bedoeld. Daarnaast biedt het enkele concrete aanbevelingen en instrumenten om digitale vaardigheden in kaart te brengen en te verbeteren.

NictizDeze whitepaper is bedoeld voor bestuurders, beleidsmakers, managers en projectleiders eHealth in zorg en opleiding, en leveranciers van eHealth-toepassingen.

Lees de complete whitepaper

Mobile Healthcare 2017

De volgende editie van Mobile Healthcare vindt plaats op 23 november 2017. Naast het Mobile Healthcare Event wordt dit jaar ook het Data Drive Healthcare en OuderenzorgTECH georganiseerd. Mis deze editie niet en schrijf u nu (gratis) in!

 

The post Whitepaper eHealth: Digitale vaardigheden zijn onmisbaar voor zorgprofessionals appeared first on Mobile Healthcare Congres & iZone.

Mobile Healthcare Congres & iZone

Digitale raadpleging ‘Gezond ouder worden’

Gezond ouder worden willen we allemaal. Maar hoe geef je ondersteunend beleid voor gezond ouder worden effectief vorm? Het raakt alle sectoren en meerdere ministeries. Graag horen we hoe u vindt dat een levensloopbeleid over alle generaties er uit moet zien.
ZonMw: Nieuws

Digitale inzage in het medisch dossier? Hoe regelen we dat?

​Speciaal voor AIOS vindt op 12 oktober een debat plaats over digitale inzage in medische gegevens. Aan tafel nemen patiënten, AIOS, huisartsen, medisch specialisten, ICT-medewerkers en juristen plaats.

Cijfers over inzage

Over inzage in medische gegevens is al veel gezegd en geschreven. Uit de eHealth-monitor van 2015 blijkt dat het percentage huisartsen, medisch specialisten en psychiaters dat via internet inzage in de medische gegevens biedt laag is. Huisartsen bieden het meest inzage in medicatiegegevens. Van de huisartsen biedt 17% dit aan. Van de medisch specialisten is dit 11%. Onder artsen is er verdeeldheid of zij inzage door patiënten in het elektronisch patiëntendossier (EPD) gewenst of ongewenst vinden.

Discussie

Ook AIOS krijgen vroeg of laat met deze discussie te maken. Wat zijn eigenlijk de bezwaren van de zorgprofessional tegen het openstellen van medische data? En willen mensen wel al hun medische data delen met alle zorgverleners? Deze vragen staan centraal tijdens het debat.

Deelname

Wil jij ook deelnemen aan dit debat dat we samen met De Jonge Specialist organiseren? Meld je dan nu aan via info@dejongespecialist.nl, onder vermelding van ‘EPD debat’. Wees er op tijd bij, want er is een beperkt aantal plekken beschikbaar.
Het debat begint om 19.00 tot 22.00 uur op een centrale locatie in Nederland en is gratis voor AIOS.

Nictiz

‘De digitale revolutie is aangebroken in de GGZ’

We boeken onze vakantie online, een taxi reserveren we met een app en geld overmaken gaat eenvoudig met internetbankieren. Digitale dienstverlening is overal om ons heen en we maken er volop gebruik van. Dat willen we ook in de zorg en zeker ook in de geestelijke gezondheidszorg. eHealth raakt steeds meer in zwang. niet als […]
DigitaleZorg.nl

Hoe kijken chronische patiënten zelf tegen digitale zelfmanagement tools aan?

Digitale hulpmiddelen zoals apps, wearables en patiëntportalen hebben een grote belofte wanneer het gaat om zelfmanagement voor chronische patiënten. Wat moet er volgens chronische patiënten zelf gebeuren om meer inzet van eHealth te krijgen?

The post Hoe kijken chronische patiënten zelf tegen digitale zelfmanagement tools aan? appeared first on SmartHealth.

SmartHealth

Blog: digitale kwakzalvers langs de meetlat van de dokter

De Amerikaanse artsenchef James Madara zei onlangs dat de digitale jongens en meisjes uit Silicon Valley beloften doen die ze niet kunnen waarmaken: veel digitale tools zijn volgens hem kwakzalverij. Jan verbaast zich erover dat zijn tegenstanders in de discussie die volgde Madara’s framing niet aan de kaak stelden.

The post Blog: digitale kwakzalvers langs de meetlat van de dokter appeared first on SmartHealth.

SmartHealth

Na zomer beslissing over wettelijk recht op digitale inzage dossier

Het wetsvoorstel dat de rechten van burgers inzake hun digitale zorggegevens beter regelt stamt uit 2012. De Eerste Kamer worstelt er al twee jaar mee, maar gaat het voorstel in september behandelen, zo is deze week besloten.

The post Na zomer beslissing over wettelijk recht op digitale inzage dossier appeared first on SmartHealth.

SmartHealth