Wat is Ehealth ?

Over eHealth bestaan diverse interpretaties. eHealth wordt geassocieerd met alles wat met technologie in de gezondheidszorg heeft te maken. Het is goed daarom stil te staan bij de vraag: wat is eHealth eigenlijk precies? Johan Krijgsman van Nictiz heeft een literatuurstudie verricht naar de juiste definitie van eHealth en schept ordening in de dimensies van eHealth: het zorgproces, de gebruikers en de techniek.

Wie congressen over eHealth bezoekt, kan een breed scala aan onderwerpen verwachten, van robots in de care tot serious gaming in de fysiotherapie, van apps tot online communities. “Wat verstaat u onder eHealth?”, is de beste eerste vraag die u aan uw gesprekspartner kan stellen, als iemand het met u over eHealth wil hebben.

Want waar de één het heeft over e-consults voor patiënten, heeft de ander het over beeldcommunicatie tussen zorgverleners. Beide voorbeelden vallen onder het begrip eHealth, afhankelijk van welke definitie wordt gebruikt.

Een definitie van eHealth De spraakverwarring over eHealth is niet nieuw. Al in 2005 heeft Claudia Pagliari in een wetenschappelijk artikel zesendertig verschillende definities vergeleken (Pagliari, 2005). Zij ontdekte dat in veel definities een nadruk lag op de communicatieve aspecten van eHealth en op het gebruik van netwerktechnologieën, met name het internet. Pagliari concludeert dat de definitie van Thomas Eng uit 2001 de lading goed dekt. Toevallig of niet is dit ook de definitie die in 2002 is gebruikt door de Raad voor de Volksgezondheid en Zorg (RVZ) in de achtergrondstudie ‘Inzicht in e-health’ (RVZ, 2002). Deze definitie luidt als volgt:

“eHealth is het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, en met name internet-technologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren.”

Ook in 2016 lijkt dit nog altijd een bruikbare definitie, die in ieder geval recht doet aan de verscheidenheid van opvattingen. Daarom gebruiken Nictiz en het NIVEL deze omschrijving van eHealth in de eHealth-monitor van 2015 en 2016. Opvallend is dat het een brede definitie is die zich niet beperkt tot één specifieke technologie (al speelt internettechnologie een prominente rol) of tot specifieke gebruikersgroepen (bijvoorbeeld communicatie tussen zorgverleners en patiënten). In de loop der tijd zullen nieuwe begrippen ontstaan die zich meer specifiek zullen richten op deelgebieden. In feite gebeurt dit al, waarbij de term mHealth, die zich specifiek richt op het gebruik van mobiele technologie, misschien het bekendste voorbeeld is.