Blauwdruk voor gestructureerde zorg aan kwetsbare zwangeren

Het regionaal consortium Zwangerschap en Geboorte Zuidwest Nederland heeft de blauwdruk ‘Psychosociale zorg en samenwerking veilig thuis’ ontwikkeld om de zorg aan kwetsbare zwangeren te structureren. De behoefte aan deze blauwdruk komt van de zorgprofessionals binnen dit consortium.
ZonMw: Nieuws

Subsidieoproepen lokale aanpak verward gedrag

De eerste 3 subsidieoproepen vanuit het Actieprogramma ‘lokale initiatieven mensen met verward gedrag’ staan online. De deadline voor het indienen van subsidieaanvragen is 6 december 2016 om 14.00 uur.
ZonMw: Nieuws

Umc-onderzoek moet beter aansluiten bij praktijk van zorg en preventie

Onderzoek dat wordt gedaan in Universitaire Medische Centra (umc’s) kan meer bijdragen aan kwaliteit en betaalbaarheid van zorg en preventie. Dat vraagt om structurele samenwerking met andere zorgverleners, patiënten en gemeenten, zodat de vragen worden onderzocht die er in de praktijk toe doen.
ZonMw: Nieuws

Digitale raadpleging ‘Gezond ouder worden’

Gezond ouder worden willen we allemaal. Maar hoe geef je ondersteunend beleid voor gezond ouder worden effectief vorm? Het raakt alle sectoren en meerdere ministeries. Graag horen we hoe u vindt dat een levensloopbeleid over alle generaties er uit moet zien.
ZonMw: Nieuws

Praat mee over participatie van jongeren en ouders op de Voor de Jeugd Dag

Graag ontmoeten wij u 3 oktober op de Voor de Jeugd Dag bij de ZonMw-stand. Daar gaan we met bezoekers in gesprek over participatie van jongeren en hun ouders in onderzoek.
ZonMw: Nieuws

Nieuwe onderzoeken over suïcidepreventie binnenkort van start

ZonMw honoreert 10 onderzoeken op het gebied van suïcidepreventie. In deze onderzoeken staat een integrale aanpak en samenwerking rond suïcidepreventie centraal. Ook is er aandacht voor verschillende risicogroepen.
ZonMw: Nieuws

ZonMw en VtdK in gesprek over onderzoek naar complementaire zorg

De Vereniging tegen de Kwakzalverij (VtdK) en ZonMw voeren al enige tijd een discussie met elkaar over de vraag: of en wanneer wetenschappelijk onderzoek naar complementaire zorg (nog) zinvol is?
ZonMw: Nieuws

Preventie van overgewicht vanaf de geboorte

Hoe kunnen professionals in de Jeugdgezondheidszorg (JGZ) overgewicht bij kinderen vanaf de geboorte voorkomen? Dat is de centrale vraag in het proefschrift van Eveliene Dera-de Bie. Begin juli heeft zij haar proefschrift ‘Overweight prevention, starting from birth onwards’ verdedigd.
ZonMw: Nieuws

Investeren in GGz-onderzoek loont

Wat levert toepassing van onderzoeksresultaten in de geestelijke gezondheidszorg op? Bij 5 studies is dit onderzocht. De geschatte baten tellen op tot ruim € 2,4 miljard.
ZonMw: Nieuws

3 miljoen euro voor pilot Replicatiestudies

ZonMw gaat samen met NWO Maatschappij- en Gedragswetenschappen een pilotprogramma Replicatiestudies uitvoeren. NWO trekt hiervoor 3 miljoen euro uit. Naar verwachting wordt de eerste subsidieoproep in september opengesteld.
ZonMw: Nieuws