Geld & Ehealth

Financiering is voor veel zorgvernieuwers die zich met eHealth bezighouden een belangrijk onderwerp. Het gaat daarbij om structurele financiering door middel van bekostiging/vergoedingen, maar ook om tijdelijke financiering. Bijvoorbeeld voor onderzoek, ontwikkeling, pilotprojecten en/of implementatie van zorginnovaties.

Tijdelijke financiering van de ontwikkeling van idee tot prototype van een product, dienst of werkwijze behoort niet tot het arsenaal van overheidsfinanciering. De reden is dat het subsidiëren van een individuele ontwikkelaar of fabrikant marktverstorend werkt en als ongewenste staatssteun kan worden opgevat.

Bovendien hebben ervaringen geleerd dat subsidies voor de ontwikkeling, een test en (proef)pilots zonder aanvullende voorwaarden niet leiden tot een succesvolle marktintroductie van de innovatie. Het einde van een subsidie betekent vaak ook het einde van een innovatie.
Ook om die reden is het overheidsbeleid gericht op de stimulering van andere vormen van financiering.

Belangrijk bij het zoeken, vinden en organiseren van financiering voor deze fase is het opstellen van een begroting, kosten-batenanalyse en/of een business case. De Kamer van Koophandel kan hierbij ondersteuning bieden, bijvoorbeeld bij het doen van een stakeholdersanalyse. Naast banken, venture capitalists en private financiers zijn er ook fondsen die geld voor de ontwikkeling van eHealth-toepassingen kunnen verschaffen, zoals de innovatiefondsen van de zorgverzekeraars. Essentieel is om met uw (projectaan)vraag aan te sluiten bij de prioriteiten van de financier. U voert eigenlijk hun beleid uit met uw project.

Zo staan bijvoorbeeld bij een subsidieoproep de thema’s beschreven waarbinnen subsidie gegeven wordt. Aan de hand van de gestelde voorwaarden en (relevantie)criteria kunt u zien of uw project de moeite waard is om in te dienen

Structurele financiering
De overgang van tijdelijke financiering naar structurele financiering is één van de grootste barrières bij de opschaling van eHealthtoepassingen. Veel eHealth-initiatieven die gericht zijn op onderzoek, ontwikkeling, test, pilot of implementatie worden gefinancierd met tijdelijke middelen zoals subsidies, innovatiebudgetten of -regelingen. Een aanzienlijk deel van deze initiatieven strandt als de tijdelijke middelen uitgeput zijn en er geen structurele financiering is geregeld.

 

5 reacties op “Geld & Ehealth

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *