Nationale Kernset Patiëntproblemen uitgebreid met gegevensoverdracht voor kind en gezin

​De Nationale Kernset verpleegkundige patiëntproblemen is uitgebreid met patiëntproblemen voor verpleegkundige zorg aan het kind en gezin. De set biedt een overzicht van eenduidige gedefinieerde patiëntproblemen die binnen het verpleegkundig en verzorgend domein vallen. De uitbreiding van de kernset met kindproblemen is het eerste resultaat van het project dat toewerkt naar het ontwikkelen van een standaard voor de generieke overdrachtsgegevens voor kind en gezin.

Kindzorg

In Nederland heeft een op de vijf kinderen van 4 tot 12 jaar een chronische aandoening. De overdracht van de verpleegkundige gegevens van het kind en gezin tussen verschillende zorgverleners verloopt echter verre van soepel. Uit eerder onderzoek blijkt dat de overdracht onvolledig is, niet eenduidig en soms helemaal ontbreekt. Om dit proces te verbeteren zijn beroepsvereniging V&VN en Nictiz gezamenlijk gaan vastleggen welke gegevens noodzakelijk en eenduidig uitgewisseld moeten worden bij verpleegkundige zorg voor het kind van 0 tot 18 jaar en het gezin.

Project ‘ontwikkelen standaard Generieke overdrachtsgegevens voor kind en gezin´

Om het zorgproces te verbeteren werken Nictiz en een aantal bij V&VN aangesloten kinderverpleegkundigen samen aan het project ‘Ontwikkeling standaard generieke verpleegkundige overdrachtsgegevens kind en gezin’. In dit project stellen kinderverpleegkundigen vast welke informatie nodig is om de verpleegkundige zorg te continueren.

Zorginformatiebouwstenen

Om de bruikbaarheid en kwaliteit van zorggegevens in het dossier te verbeteren worden eind 2016 zorginformatiebouwstenen (ZIB’s) voor kind & gezin opgeleverd. Daarbij hoort een richtlijn hoe deze gebruikt kunnen worden in het elektronisch zorgdossier en voor de verpleegkundige overdracht van zorggegevens van kind en gezin. Doel is onder meer de uitwisselbaarheid van deze gegevens tijdens de overdracht door de hele keten te verbeteren. Tijdens dit project hebben we ons beperkt tot het verpleegkundige/verzorgende vakgebied. Het gaat om de zorg van kind & gezin in de hele zorgketen voor kinderen van 0-18 jaar. Een onderdeel van de ZIB’s is de de ‘Nationale Kernset Patiëntproblemen’ . Daarom is tijdens dit project de Nationale Kernset Patiëntproblemen dan ook uitgebreid met patiëntproblemen voor kindzorg.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit project, of wilt u de standaard implementeren in uw zorgpraktijk? Neem dan contact op met Irene van Duijvendijk (duijvendijk@nictiz.nl) of Erna Vreeke (info@ernavreeke.nl)

Nictiz

005 | E-health Cigarette

005 | E-health Cigarette
e-health
Image by Ikhlasul Amal
A colleague’s initiative to reduce smoking habit.

Ga je daadwerkelijk meer bewegen door een activity tracker?

Een actueel probleem bij het testen van nieuwe consumententechnologie: de onderzochte technologie is vaak al verouderd voordat de studie überhaupt is gepubliceerd.

The post Ga je daadwerkelijk meer bewegen door een activity tracker? appeared first on SmartHealth.

SmartHealth

eHealth op de werkvloer: e-consult voor kinderen en jongvolwassenen met coeliakie

Met CoelKids kunnen ouders en kinderen met coeliakie plaats- en tijdonafhankelijk informatie doorgeven aan het LUMC, thuis tests uitvoeren en digitaal de uitslag bespreken.

The post eHealth op de werkvloer: e-consult voor kinderen en jongvolwassenen met coeliakie appeared first on SmartHealth.

SmartHealth

Newsroom: studie naar effect digitaal diabetes-preventie programma

eHealth en mHealth nieuws uit Nederland en het buitenland: alles over gezondheidsapps, wearables, stappentellers, EPD en PGD, fitness, persoonlijke data.

The post Newsroom: studie naar effect digitaal diabetes-preventie programma appeared first on SmartHealth.

SmartHealth

Mint Solutions haalt € 5 miljoen vervolgfinanciering op voor uitrol MedEye

Mint Solutions Holding BV, de Nederlandse ontwikkelaar van het revolutionaire medicatie-veiligheidsprogramma MedEye, heeft € 5 miljoen opgehaald bij bestaande en nieuwe investeerders. De financieringsronde werd geleid door de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM Capital) en de bestaande aandeelhouders LSP (Life Sciences Partners), die investeert vanuit het LSP Health Economics Fund, en Seventure Partners. Andere aandeelhouders, waaronder […]
DigitaleZorg.nl

Zorg

Zorg
zorg
Image by delete08
Parkland Walk

Umc-onderzoek moet beter aansluiten bij praktijk van zorg en preventie

Onderzoek dat wordt gedaan in Universitaire Medische Centra (umc’s) kan meer bijdragen aan kwaliteit en betaalbaarheid van zorg en preventie. Dat vraagt om structurele samenwerking met andere zorgverleners, patiënten en gemeenten, zodat de vragen worden onderzocht die er in de praktijk toe doen.
ZonMw: Nieuws

Save the date | 15 december | Online inzage, hoe regel ik dat?!

​Wil je praktische tips over hoe je online inzage kunt regelen? Noteer donderdag 15 december dan in je agenda! Vanaf 2018 zijn zorginstellingen verplicht aan patiënten de mogelijkheid te bieden om digitaal hun gezondheidsgegevens in te zien. Hier wil je je natuurlijk zo goed mogelijk op voorbereiden. Daarom organiseert het platform Patiënt & eHealth van Nictiz een kennismiddag onder de titel ‘Online inzage, hoe regel ik dat?!’. Deze middag organiseren we in samenwerking met het UMC Utrecht, dat sinds 2015 alle patiënten toegang biedt tot het patiëntportaal.

Verschillende ziekenhuizen en een GGZ-instelling delen hun praktijkverhalen en geven inzicht in de ‘lessons learned’. Hierbij staan de veranderkundige uitdagingen centraal. Daarnaast zijn er workshops over onder andere de samenwerking met patiënten, de rol van de zorgverlener en juridische aspecten. 

Voor wie?

Project-, programmaleiders en beleidsmedewerkers op het gebied van portalen en eHealth, werkzaam in een zorgorganisatie. Wij nodigen hen uit een introducé (zorgverlener, patiënt, bestuurder) mee te nemen. 

​Datum: donderdag 15 december 2016

Tijdstip: 12.00 – 17.00 (inclusief lunch en een borrel)

Locatie: UMC Utrecht

Aanmelden kan vanaf begin november via www.nictiz.nl, dan wordt ook het definitieve programma bekend gemaakt. Deelname is gratis.

Meer informatie

Lees meer over het platform Patiënt & eHealth en over het programma Patiëntparticipatie van Nictiz. Ook kunt u zich alvast aanmelden voor de LinkedIn-groep​ ’Kennisbijeenkomst patiëntenportaal’ voor informatiefilms en artikelen en een landelijk netwerk. Heeft u verder nog vragen over het platform of het programma, neem dan contact op met Marinka de Jong​.

Nictiz

10.000 euro voor beste zorg- of gezondheidsapp met oog voor laaggeletterden

Pharos daagt zorgverleners, eHealth- en appontwikkelaars uit een zorg- of gezondheidsapp te bedenken die óók geschikt is voor laaggeletterden en mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Pharos reikt tijdens de VWS eHealthweek van 21-27 januari 2017 een geldbedrag van 10.000 euro uit voor het beste idee. 2,5 miljoen mensen in Nederland zijn laaggeletterd. Uit cijfers van de […]
DigitaleZorg.nl